BİYOGRAFİ

Sedad Hakkı Eldem: Türk Modern Mimarisinin Babası

Sedad Hakkı Eldem

Sedad Hakkı Eldem, 20. yüzyılın en önemli Türk mimarlarından biridir. Cumhuriyet Dönemi’nin modern mimarisine damgasını vuran Eldem, geleneksel Türk mimarisi ile modern mimariyi harmanlayan özgün bir üslup geliştirmiştir. Bu yazımızda “Sedad Hakkı Eldem kimdir? Önemli eserleri nelerdir” sorunlarına yanıt verdik. Eldem, 31 Ağustos 1908’de İstanbul’da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey, …

Devamını oku

Falih Rıfkı Atay Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Falih Rıfkı Atay

Hayatı Falih Rıfkı Atay, 1894 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ailesi aslen Sakaryalıdır. Babası Hoca Hilmi Efendi, annesi Huriye Cemil Hanım’dır.  Mekteb-i Tahsil Mektebi’nde ve Mercan İdadisi’nde öğrenim gördükten sonra Darülfünun’da edebiyat tahsili gördü. I. Dünya Savaşı’nda yedek subay olarak Suriye’ye gitti ve Cemal Paşa’nın özel kâtipliğini yaptı. 1918’de yayın hayatına başlayan …

Devamını oku

İnci Aral Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

İnci Aral

Hayatı İnci Aral, 1944 yılında Denizli’de doğdu. Manisa Kız İlköğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nden mezun oldu. 1984 yılında emekli olana kadar Samsun, Manisa, İzmir ve Ankara’da öğretmenlik yaptı. İnci Aral, günümüz Türk edebiyatının önde gelen yazarları arasında yer almaktadır. İnci Aral Edebi Kişiliği Cumhuriyet dönemi …

Devamını oku

Fuzuli Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Fuzuli

Hayatı Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri kabul edilen Fuzuli’nin hayatı hakkında çok az bilgi vardır.  Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen sanatçının asıl adı Mehmet’tir. Babasının adı Süleyman’dır. Bütün ömrünü Hille, Kerbela, Bağdat ve Necef bölgesinde geçirmiştir. İyi bir öğrenim görmüş, İslami ilimler konusunda kendisini geliştirmiştir. Felsefe, tıp, kimya alanlarında …

Devamını oku

Muallim Naci Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Muallim Naci

Hayatı Muallim Naci, 1849 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Ömer, babasının adı Ali, annesinin adı Fatma Zehra’dır. İlköğrenimine İstanbul’da başlayan Muallim Naci, küçük yaşta babasını kaybedince dayısının yanına, Varna’ya, giderek burada medrese öğrenimi görmüş, Arapça ve Farsça öğrenerek öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Bir süre Sait Paşa’nın kâtibi olarak Anadolu ve Rumeli’de …

Devamını oku

Hasan Ali Yücel Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hasan Ali Yücel

Hayatı Hasan Ali Yücel, 17 Aralık 1897’de İstanbul’da doğmuştur. Babası Ali Rıza Bey, annesi Neyire Hanımdır. Cumhuriyet Dönemi’nin ünlü şairlerinden Can Yücel’in babasıdır. İlköğrenimini Yolgeçen Mektebi, Taş Mektep ve Mekteb-i Osmani isimli okullarda tamamlamıştır. Vefa İdadisi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur. 1922 yılında İzmir Erkek Muallim Mektebi’ne Türkçe …

Devamını oku

Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Recaizade Mahmut Ekrem

Hayatı Recaizade Mahmut Ekrem, 1 Mart 1847 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Takvimhane Nazırı olan Recai Efendi, annesi, Mabeyinci Seyfullah Bey’in kızı Rabia Adeviyye Hanım’dır. Çocuk yaşta, babasından Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Mekteb-i İrfan’ı bitirdikten sonra Harbiye İdadisine girmiş, ancak mizacının askerliğe uymaması ve sağlık sorunları yüzünden bu okulu bitirememiştir. Hariciye Nezareti …

Devamını oku

Ahmet Haşim Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Ahmet Haşim

Hayatı Ahmet Haşim 1884 yılında Bağdat’ta doğdu. Küçük yaşta annesini yitiren Haşim’i, babası, on iki yaşında İstanbul’a getirdi. Türkçe öğrenmesi için Numune-i Terakki okuluna verdi. Mekteb-i Sultaniye (Galatasaray Lisesi) yatılı olarak yazılıp 1907’de okulu bitiren Haşim, Hukuk’a devam etti ise de bitiremedi. İzmir Sultanisinde Fransızca öğretmeni oldu. Bu arada Fecriati …

Devamını oku

Ahmet Mithat Efendi Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Hayatı Ahmet Mithat Efendi, 1844 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Mithat, diğer Tanzimat sanatçılarından farklı olarak zengin bir aileye mensup değildir. Küçük bir manifaturacı olan Süleyman Ağa ile Nefise Hanım’ın oğludur. 7 yaşındayken babasını kaybetmesi üzerine küçük yaşta çalışmaya başlamış, Mısır Çarşısı’nda bir aktarın yanında çıraklık yaparken Arapça ve Fransızca dersleri …

Devamını oku

Yahya Kemal Beyatlı Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yahya Kemal Beyatlı

Hayatı Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884’te Üsküp’te doğdu. Asıl adı Ahmet Agâh’tır. İlk öğrenimini Üsküp ve Selanik’te, ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1903’te Paris Siyaset Bilimleri Okuluna girdi. Burayı bitirdikten sonra Fransız tarihçisi Albert Sorel’in derslerinden esinlenerek Osmanlı-Türk tarihiyle ilgili araştırmalar yaptı (1908-1912). Paris’ten yurda dönünce (1912) İstanbul Üniversitesinde Medeniyet Tarihi, …

Devamını oku